Інформаційні системи для корпоративного та державного управління
Розробка і впровадження платформ, що забезпечують можливість обміну даними для всіх типів відносин: G2G (держава для держави), G2B (держава для бізнесу) та G2C (держава для громадян):
  • G2G - держава для держави – електронна взаємодія між різними державними органами та установами, онлайн портали надання послуг. Платформи G2G дозволяють вдосконалити застосування інформаційних технологій для підвищення внутрішньої ефективності уряду
  • G2B - держава для бізнесу – одна з основних моделей надання електронних послуг, яка зосереджується на наданні інформації та послуг підприємствам. Створені нами платформи мінімізують інформаційний розрив між урядом і бізнесом (наприклад, щодо податкових зобов’язань) і підвищують ефективність спілкування та взаємодії між державними органами та представниками бізнесових кіл
  • G2C - держава для громадян – модель обміну даних, при якій інформаційно-комунікаційні технології застосовуються для покращення державних послуг для громадян