Інформаційні системи для корпоративного та державного управління
Система «АЛЬФА.ПРО» призначена для комплексної автоматизації діяльності підприємства чи організації. До її складу входять такі модулі: “Бухгалтерія”, “Кадри”, “Електронний бюджет”, “Документообіг”, “Електронний архів”

«АЛЬФА.ПРО» забезпечує:

 • Комплексну автоматизацію процесів бухгалтерського обліку, обліку кадрів та підрозділів, обліку грошових коштів, активів та матеріальних цінностей, оплати праці, складання бухгалтерської та іншої звітності у відповідності до української нормативної бази
 • Збір даних, їх контроль, формування потреби, розподіл бюджету за статтями витрат та за регіонами/підрозділами організації, прогнозування і аналіз бюджету
 • Організацію процесів електронного документообігу, моніторинг стану виконання управлінських рішень, міжвідомчий обмін електронними документами
 • Зберігання електронних документів в централізованому корпоративному архіві
 • Переведення паперових процесів і архівів організації в електронну форму. Масове оцифрування паперових архівів документів/справ
 • Інтеграцію структурних підрозділів організації на платформі централізованої бази даних, консолідацію даних на всіх рівнях
 • Створення єдиного інформаційного простору територіально-розподіленої організації
 • Автоматизацію процесів обміну інформацією з суміжними інформаційними системами, банками, органами виконавчої влади
 • Оперативне отримання достовірної та своєчасної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень
 • Захист корпоративної інформації
accounting

«АЛЬФА.ПРО» функціонує у відповідності з вимогами законів України:

 • Експертний висновок на відповідність вимогам у сфері технічного захисту інформації, рівень гарантій Г2
 • Сертифікат про повну відповідність для роботи з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади