Інформаційні системи для корпоративного та державного управління
Замовник: Пенсійний фонд України
Рік реалізації: 2019
Галузі: Державне управління

Компанія «Медирент» - один з лідерів українського ринку в сегменті побудови комплексних системи захисту інформації (КСЗІ) для державного сектору.

Системи автоматизації Пенсійного фонду України (ПФУ), як один з ключових державних інформаційних ресурсів, повинні бути забезпечені ефективними технічними та організаційними засобами кібербезпеки.

Зокрема, в 2019 році ми виконали масштабний проєкт з модернізації КСЗІ інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) ПФУ, який покривав собою широкий спектр ІТ-інфраструктури ПФУ.

В ході проєкту створені або модернізовані КСЗІ для наступних складових ІТ-структури ПФУ:

 • КСЗІ модулю основного Центру обробки даних (ЦОД) ІТС ПФУ
 • КСЗІ модулю резервного ЦОД ІТС ПФУ
 • Модернізація КСЗІ ІТС ПФУ

Також були розроблені організаційно-технічні рішення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі оцифрування архівів пенсійних справ та зберігання електронних документів, які застосовуються для захисту інформації в регіональних Центрах ретроконверсії ПФУ.

Типовий перелік задач при виконанні таких проектів включає в себе:

 • Проведення обстеження середовищ функціонування ІТС ПФУ
 • Розробка документації передпроектних робіт
 • Розробка технічного завдання на КСЗІ та узгодження його в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ)
 • Розробка техноробочого проекту на КСЗІ
 • Налагодження комплексу засобів захисту
 • Розробка експлуатаційної документації КСЗІ
 • Проведення попередніх випробувань КСЗІ
 • Супроводження державної експертизи КСЗІ з метою отримання позитивного експертного висновку на КСЗІ від ДССЗІ

В своїй діяльності ми чітко дотримуємося вимог нормативних документів в сфері технічного захисту інформації, застосовуємо широке коло сучасних технічних рішень з кібербезпеки. Це дозволяє забезпечувати, як кінцевий результат наших проектів, одержання комплексними системи захисту інформації позитивних експертних висновків державного зразка.

Рішення та продукти: