Інформаційні системи для корпоративного та державного управління
Аудит інформаційної безпеки дозволяє побачити повну картину стану ІБ, локалізувати наявні проблеми та слабкі місця системи захисту та розробити ефективну програму побудови системи інформаційної безпеки підприємства.

Комплексна перевірка інформаційної безпеки від компанії «Медирент» включає:

  • Оцінку поточного рівня захищеності інформаційної системи (ІС) для ухвалення рішення щодо її модернізації
  • Локалізацію вузьких місць у системі захисту ІС
  • Тести на проникнення та аналіз захищеності
  • Аудит систем захисту інформації на відповідність державним та галузевим стандартам
  • Аналіз ризиків та оцінку захищеності
  • Оцінку ефективності інвестицій та планування витрат на забезпечення захисту інформації
  • Аудит захищеності бізнес-додатків, у тому числі баз даних, спеціального програмного забезпечення, веб-додатків

Допоможемо вам побудувати надійну систему захисту інформації!