Інформаційні системи для корпоративного та державного управління
Замовник: Пенсійний фонд України
Роки реалізації: 2018-2022
Галузі: Державне управління

Центральний електронний архів (ЦЕА) є підсистемою Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (ІКІС ПФУ) і призначений для накопичення, довгострокового зберігання та надання доступу до електронних документів державної пенсійної системи України.

До таких документів відносяться як будь-які документи, що надходять до ІКІС ПФУ під час реалізації нею процесів пенсійного забезпечення:

  • скан-копії первинних документів, з якими громадяни приходять на прийом до органів ПФУ, або які подають через Веб-портал електронних послуг ПФУ
  • електроні документи, які створюються в процесі функціонування ІКІС ПФУ (довідки, витяги, звіти…)
  • переведені в електронну форму паперові документи пенсійних справ, які оцифровуються в процесі функціонування системи ретроконверсії ПФУ (Автоматизована система оцифрування архівів пенсійних справ та зберігання електронних документів)

Стратегічними результатами впровадження ЦЕА в ПФУ є:

  • Перехід до безпаперових технологій (PaperLess) при функціонуванні державної пенсійної системи
  • Поступова відмова від величезних паперових архівів пенсійних справ
  • Мінімізація ризиків та проблем, пов’язаних з паперовими архівами: втрата документів, витоки персональних даних, значні витрати часу на роботу з паперовими копіями документів, необхідність в пересилці пенсійних справ при зміні пенсіонером місця проживання
  • Забезпечення екстериторіального принципу обслуговування громадян (пенсійна справа доступна в будь-якій точці України)

Розмір бази даних ЦЕА перевищує 150 Тб.