Інформаційні системи для корпоративного та державного управління
Замовник: Пенсійний фонд України
Роки реалізації: 2019-2021
Галузі: Державне управління

Система аналітики (на платформі Oracle BI) – функціональна прикладна підсистема Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (ІКІС ПФУ).

Підсистема створена для вирішення задач бізнес-аналітики ПФУ з використанням платформи Oracle Business Intelligence (Oracle BI).

Оскільки бази даних ПФУ містять великий набір інформації про кожного працюючого чи пенсіонера України з 2004 року, і щоденно актуалізуються, то такий ресурс є надзвичайно цінним джерелом для аналітичної обробки в загальнодержавному масштабі.

Система аналітики ПФУ включає в себе наступні інструменти для моніторингу та аналізу сфери пенсійного забезпечення України:

  • Ключові показники у кількісному та/або грошовому вимірі, динаміці, % відхилення від планових показників
  • Динамічні звіти та графічні представлення, гістограми, графіки, таблиці, інструменти інтерактивної навігації та деталізації
  • Просторові (географічні) дані, адміністративно-територіальний поділ України, регіональні підрозділи ПФУ та органи соціального захисту, демографічні дані та пенсійна статистика по регіонам
  • Статистичні звіти, збережені за попередні періоди, побудова за розкладом та подіями, розповсюдження (доставка) адресатам

Крім того, створено функціонал оперативного моніторингу та контролю, аналізу та звітності автоматизованого робочого місця керівника (АРМ керівника) з функціональністю за такими показниками:

  • З питань виконання звернень, також інших операцій, що здійснюються спеціалістами по роботі з громадянами, які звертаються до органів Пенсійного фонду
  • З питань документообігу та контролю опрацювання завдань
  • З питань призначення та питань виплати пенсій
  • З питань формування потреби на виплату пенсії
  • З питань стану фінансування та виплати пенсій
  • Та інші показники, необхідні для аналізу керівником роботи ПФУ

Враховуючи широкий спектр наявної інформації, бази даних ПФУ також використовуються для більш широкого спектру аналітичних задач у загальнодержавному контексті, зокрема, щодо всієї системи соціального захисту, демографічних, економічних питань, прогнозних розрахунків тощо.

Рішення та продукти: