Єдиний соціальний реєстр (ЄСР) України

Єдиний соціальний реєстр - загальнодержавний централізований реєстр отримувачів соціальної підтримки, створений відповідно до законодавства.

ЄСР визначений як ключовий державний реєстр в соціальній сфері України.

Впровадження ЄСР дозволило вперше реалізувати «людиноцентриський» принцип державного соціального захисту.

Цей принцип передбачає комплексний погляд на всі аспекти, пов’язані із проблематикою соціального захисту конкретного громадянина, на відміну від застарілих вузьковідомчих підходів, коли окремо розглядаються питання по таким напрямкам, як допомоги, пільги, субсидії, пенсійне забезпечення тощо.

Спочатку здійснюється збір різнобічної інформації по особі, її анкетних даних, статусів, проводиться облік наданої соціальної допомоги.

Накопичення такої всебічної інформації, що характеризує стан людини щодо соціальних питань, дозволяє здійснити її підтримку у найбільш ефективний спосіб, зменшити фінансові та часові витрати на адміністрування соціальної сфери, а також запобігати зловживанням.

Створення та підтримка актуальності ЄСР забезпечується в процесі функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), ключовою частиною якої він є, а також обміну даними з іншими державними інформаційними ресурсами.

ЄСР є важливим джерелом інформації в діяльності органів виконавчої влади України.

Замовник
Міністерство соціальної політики України
Роки реалізації
2021 - 2022
Галузі
Державне управління
Послуги та продукти