Система "АЛЬФА.ПРО"

Рішення для комплексної автоматизації діяльності вашої компанії

 • Автоматизація процесів бухгалтерського обліку, обліку кадрів та підрозділів, обліку грошових коштів, активів та матеріальних цінностей, оплати праці, складання бухгалтерської та іншої звітності у відповідності до української нормативної бази

 • Збір даних, їх контроль, формування потреби, розподіл бюджету за статтями витрат та за регіонами/підрозділами організації, прогнозування і аналіз бюджету

 • Організація процесів електронного документообігу, моніторинг стану виконання управлінських рішень, міжвідомчий обмін електронними документами

 • Зберігання електронних документів в централізованому корпоративному архіві

 • Переведення паперових процесів і архівів організації в електронну форму. Масове оцифрування паперових архівів документів/справ

 • Інтеграція структурних підрозділів організації на платформі централізованої бази даних, консолідація даних на всіх рівнях

 • Створення єдиного інформаційного простору територіально-розподіленої організації

 • Автоматизація процесів обміну інформацією з суміжними інформаційними системами, банками, органами виконавчої влади

 • Оперативне отримання достовірної та своєчасної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень

 • Захист корпоративної інформації

Image

АЛЬФА.ПРО має:

 • Експертний висновок на відповідність вимогам у сфері технічного захисту інформації, рівень гарантій Г2

 • Сертифікат про повну відповідність для роботи з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади